GUP PERAK

PendahuluanCarta RMTSenarai Peserta dan AkujanjiKemajuan Semasa
Kemajuan Semasa
2012201320142015
Sukutahun Keempat 2015

Aktiviti penyelenggaraan kebun dan latihan kepada peserta masih diteruskan mengikut jadual. Bancian ukurlilit sedang dijalankan iaitu bermula pada 14 Disember 2015 sehingga akhir Januari 2016.

Bancian kali ini melibatkan pokok-pokok di kebun sampel sahaja di mana sebanyak 20 kebun di Kg. Sg. Pelantok, 9 kebun di Kg. Pisang dan 1 kebun di Kg. Chengkei. Ukur lilitan pokok GUP kg. Sg. Pelantok ketika berumur purata 24 bulan (kebun sampel) ialah 18.2 sm , GUP Kg. Pisang ketika berumur purata 19 bulan (kebun sampel) ialah 11.1 sm, GUP Kg. Chengkei ketika berumur 12 bulan (September, 2014) ialah 8.99 sm.

Dilaporkan serangan penyakit akar telah mula dikesan di beberapa lot di Kg Sg Perah. Tunjuk ajar berterusan dan bekalan racun kulat dibuat kepada peserta yang terlibat.

Pertumbuhan Pokok di Lot Peserta
Lot En Anjang Sadang a/l Itam
Lot En Anjang Sadang a/l Itam
Lot En Anjang Sadang a/l Itam Lot En Anjang Sadang a/l Itam
 
Aktiviti Latihan dan Tunjukajar
Aktiviti Latihan dan Tunjukajar Aktiviti Latihan dan Tunjukajar
Aktiviti Latihan dan Tunjukajar Aktiviti Latihan dan Tunjukajar
 
Serangan gajah liar
Lot En Hamadi B. Rosli Lot En Mustafa A/L Pandak
Lot En Hamadi B. RosliLot En Mustafa A/L Pandak


Sukutahun Ketiga 2015

Dilaporkan sehingga September, kerja-kerja penyelenggaraan kebun dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dilaporkan serangan babi dan gajah masih lagi berlaku dan masih tiada jalan penyelesaian. Sebanyak 36 pokok dilaporkan musnah akibat serangan gajah yang melibatkan 3 kebun peserta dan sebanyak 111 pokok di 15 buah kebun pula musnah akibat ribut yang melanda.

Di Sg Perah, bancian ukur lilitan batang telah dibuat di 6 kebun terpilih pada umur 24 bulan. Purata lilitan adalah 16.40sm dan 2 kebun daripadanya mencapai ukurlilitan batang melebihi 18sm.

Kemajuan Pertumbuhan Tanaman Getah
Lot Puteh B. Ngah Lot Siron B. Anjang
Lot Puteh B. NgahLot Siron B. Anjang
Kebun En Ngah Jambri a/l Ngah Lambut Kebun En Pandak a/l Panjang
Kebun En Ngah Jambri a/l Ngah LambutKebun En Pandak a/l Panjang
 
Teknik pembajaan untuk mempercepatkan serapan baja
Teknik pembajaan untuk mempercepatkan serapan baja Teknik pembajaan untuk mempercepatkan serapan baja
 
Tanaman Getah yang Musnah Akibat Serangan Gajah
Kerosakan akibat serangan Gajah Kerosakan akibat serangan Gajah


Sukutahun Kedua 2015

Dilaporkan sehingga Jun, kerja-kerja penyelenggaraan kebun dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dilaporkan serangan oleh khinzir telah merosakkan pokok yang telah ditanam. Walaubagaimanapun langkah pencegahan telah diambil dengan segera. Selain itu serangan gajah juga berlaku di Kg Pelantok yang telah memusnahkan pokok yang telah ditanam. Usaha menghalau telah dilakukan oleh pihak Perhilitan.

Serangan penyakit akar juga telah dikesan di beberapa lot peserta. Walaubagaimanapun langkah pencegahan telah diambil dengan segera oleh pemilik kebun tersebut. Berbeza di Kg Sg Perah, dilaporkan serangan penyakit akar adalah pada tahap minimum.

Kemajuan Pertumbuhan Tanaman Getah
Lot En Yunus bin Anjang Lot En Yunus bin Anjang
Lot En Yunus bin Anjang
Lot En Karim bin Alang Lot En Karim bin Alang
Lot En Karim bin Alang
 
Serangan Khinzir: Keadaan pokok yang musnah dan langkah pencegahan
Keadaan pokok yang musnah langkah pencegahan
 
Kerosakan akibat serangan Gajah
Kerosakan akibat serangan Gajah Kerosakan akibat serangan Gajah
 
Tunjuk ajar kawalan rumpai bersama peserta
Tunjuk ajar kawalan rumpai bersama peserta


Sukutahun Pertama 2015

Sehingga bulan Mac, aktiviti kawalan penyakit terutamanya penyakit akar masih lagi berjalan di semua kebun peserta dan dilakukan oleh peserta sendiri. Racun kawalan makhluk perosak (Dursban) dan racun kawalan penyakit akar (Tilt) telah diserahkan kepada pengerusi RMT di kesemua empat buah kampung untuk diagihkan kepada peserta sebagai langkah kawalan serangan. Selain itu, latihan dan tunjuk ajar ulangan juga telah diberi kepada peserta.

Kemajuan Pertumbuhan Anak Pokok Getah
Lot Yunus bin Anjang Lot Bahari bin Alang
Lot Yunus bin AnjangLot Bahari bin Alang
 
Tunjuk Ajar Kawalan Penyakit
Tunjuk Ajar Kawalan Penyakit Tunjuk Ajar Kawalan Penyakit

UTAMA          Soalan Lazim          Hak Cipta           Dasar Privasi & Keselamatan          Peta Laman          RSS Feed RSS Feed          Bantuan