GUP PAHANG

PendahuluanCarta RMTSenarai Peserta dan AkujanjiKemajuan Semasa
Kemajuan Semasa
2012201320142015201620172018
STATUS PERTUMBUHAN POKOK

Kerja-kerja penyelenggaraan kebun sedang dijalankan oleh peserta di kebun masing-masing. GUP Pahaang terdiri dari 10 buah kampung dan seramai 85 orang peserta. Kerja-kerja bancian ukurlilit 60 bulan telah siap dijalankan pada februari dengan bacaan purata ukurlilitan batang 30cm. Kerja-kerja ukurlilit 66 bulan dalam bulan Disember 2018 sedang dalam proses kemasukkan data dan analisa.

Kerja-kerja bancian ukuran lilitan batang yang dijalankan dalam bulan Disember 2018


PENYAKIT DAN PEROSAK

Serangan penyakit akar putih dan serangan anai-anai dilaporkan berlaku di semua lokasi projek GUP ini. Pemantauan juga dibuat selepas rawatan diberikan bagi memastikan kadar serangan berkurangan. Walau bagaimanapun, masih terdapat serangan di lokasi yang sama.

PEMBINAAN PMG

Bagi Negeri Pahang, telah ada PMG yang dikendalikan oleh Koperasi setempat dimana peserta projek juga merupakan antara Ahli Lembaga Pengarah dan pengendali PMG berkenaan.

STATUS PENOREHAN

GUP Pahang telah mula membuka penal torehan dan menoreh secara berperingkat-peringkat mula pada Ogos 2018. Setakat Disember 2018 tanaman getah di 15 buah kebun telah dibuka penal dan ditoreh. Bilangan kebun mengikut kampung adalah seperti di jadual di bawah.

Lokasi Kampung Bulan dan Tahun Tanam Jumlah Kebun Bulan Buka Penal Bil. Kebun Luas (Ha)
Pahang Bertang Oct-12 14 Ogos 2018 1 0.910
Jelenggok Nov-12 10 Ogos 2018 7 5.990
K. Milot Nov-12 10 Sept. 2018 4 3.220
Meter Nov-12 6 Ogos 2018 2 1.700
Lanchang Nov-12 11 Sept. 2018 1 0.890
Jumlah - 85 - 15 12.710


Lawatan dan Tunjukajar membetulkan penal torehan.


UTAMA          Soalan Lazim          Hak Cipta           Dasar Privasi & Keselamatan          Peta Laman          RSS Feed RSS Feed          Bantuan