Bahasa  English  Others   A-   A+
 

GUP Melaka

IntroductionRMT ChartParticipant ListCurrent Progress
Current Progress
201220132014201520162018
STATUS PERTUMBUHAN POKOK

Kerja-kerja penyelenggaraan kebun telah dan sedang dijalankan oleh peserta di kebun masing-masing. Kerja-kerja bancian ukurlilit 60 bulan telah siap dijalankan pada februari 2018 dengan bacaan purata ukurlilitan batang 35.8 cm. Kerja-kerja ukurlilit 66 bulan sedang dalam kemasukkan data dan analisa.

Tanaman Getah di Projek GUP Kg. Payong, Alor Gajah, Melaka.


PENYAKIT DAN PEROSAK

Tiada serangan penyakit yang serius berlaku terutamanya penyakit akar putih dan serangan anai-anai dilaporkan. Pemantauan dijalankan dari masa kesemasa.

PEMBINAAN PMG

GUP Melaka tidak memerlukan PMG kerana bilangan peserta yang tidak ramai dan telah ada pembeli tempatan untuk membeli hasil tanaman getah peserta.

STATUS PENOREHAN

Dilaporkan sebanyak 1 kebun melibatkan lot seluas 0.607 hektar sedang dalam kerja-kerja membuka panel torehan. Baki 10 kebun dijangka dapat dibuka toreh pada tahun 2019.

Lokasi Kampung Bulan dan Tahun Tanam Jumlah Kebun Bulan Buka Penal Bil. Kebun Luas (Ha)
Pahang Bkt. Payong Feb-13 14 Nov. 2018 1 0.607


Tanaman getah di lot Nur Isjemei bin Ismail sedang dalam proses pembukaan penal torehan.


Home          FAQ          Copyright           Privacy & Security Policy          Sitemap          RSS Feed RSS Feed          Support