GUP JOHOR

PendahuluanCarta RMTSenarai Peserta dan AkujanjiKemajuan Semasa
Kemajuan Semasa
2012201320142015201620172018
STATUS PERTUMBUHAN POKOK

Kerja-kerja pemantauan dan penyelenggaraan kebun sedang dijalankan oleh peserta di kebun masing-masing.

Tanaman getah di projek GUP Kg. Segamat Kechil, Segamat Johor.


PENYAKIT DAN PEROSAK

Tiada serangan penyakit yang serius berlaku terutamanya penyakit akar putih dan serangan anai-anai dilaporkan. Pemantauan dijalankan dari masa kesemasa.

PEMBINAAN PMG

Projek GUP Johor tidak memerlukan PMG kerana keluasan projek yang kecil di samping telah ada pembeli getah berlesen yang sedia membeli getah pekebun kecil di lokasi berkenaan.

STATUS PENOREHAN

Seramai 9 daripada 12 peserta projek telah memulakan torehan di kebun masing-masing melibatkan keluasan seluas 13.737 hektar. Dua kebun akan dibuka torehan dalam tahun 2019 dan satu kebun lagi dijangka akan dibuka toreh dalam tahun 2020.


UTAMA          Soalan Lazim          Hak Cipta           Dasar Privasi & Keselamatan          Peta Laman          RSS Feed RSS Feed          Bantuan