Bahasa  English  Others   A-   A+
 

Objektif PAT-G, syarat - syarat untuk memiliki PAT-G dan kategori dalam sistem PAT-G

Objektif PAT-G adalah :

 1. Mewujudkan satu pengenalan kepada pekebun kecil getah warganegara Malaysia yang memiliki atau mengusahakan kebun getah.
 2. Merupakan satu kebenaran untuk menjual getah.
 3. Mengekang kes kecurian getah di peringkat kebun.
 4. Membangunkan satu pangkalan data profil pekebun kecil getah.

Syarat-syarat untuk memiliki PAT-G adalah :

 1. Warganegara Malaysia (MyKad warna biru sahaja);
 2. Seseorang yang memiliki atau mengusahakan kebun getah dalam suatu Negeri yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi 40.46 hektar;
 3. Berumur 18 tahun dan ke atas; dan
 4. Kebun getah telah matang.

Siapa yang perlu memiliki kad PAT-G:

Seseorang yang memiliki atau mengendalikan satu ladang getah atau lebih dalam suatu Negeri yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi 40.46 hektar.

Terdapat 6 kategori dalam sistem PAT-G iaitu:

 • Pemilik - memiliki kebun getah tetapi diusahakan oleh orang lain
 • Pemilik & Pengusaha - memiliki dan mengusahakan kebun getah sendiri
 • Pengusaha - mengusahakan kebun getah milik orang lain
 • Pentadbir - pentadbir atau pemegang amanah dalam sesuatu kebun getah atau dilantik sebagai pentadbir oleh Pejabat Tanah
 • Peneroka - mengusahakan kebun getah dalam permintaan (TOL) atau mengusahakan kebun getah tanpa geran
 • Pribumi - orang asli yang mengusahakan kebun getah dibawah seliaan JAKOA


Home          FAQ          Copyright           Privacy & Security Policy          Sitemap          RSS Feed RSS Feed          Support