Program Agihan Bubur Lambuk bersama Ahli Pengurusan Tertinggi LGM

Pada 30 Mei 2019, Lembaga Getah Malaysia (LGM) telah menganjurkan Program Agihan Bubur Lambuk kepada anggota LGM, anggota LGMPC, pejabat-pejabat dalam Bangunan Getah Asli serta penjalan kaki di sekitar kawasan bersempena menyambut bulan Ramadan.

Program ini telah dihadiri oleh YH. Dato’ Dr Zairossani Mohd Nor , Ketua Pengarah LGM , YBrs Dr Faridah Hanim Abdul Hanan, Pegawai Menanggung Tugas, Timbalan Ketua Pengarah (Dasar & Operasi) dan Pegawai Menanggung Tugas Pengarah Bahagian Pelesenan Penguatkuasaan dan Sokongan, Encik Shahrir bin Mohd Salleh. Sebanyak 500 bekas dapat diagihkan semasa program tersebut.

Agihan bubur lambuk kepada anggota LGM oleh YH. Dato' Dr Zairossani Mohd Nor.

YBrs Dr Faridah Hanim Abdul Hanan turut serta dalam mengagihkan bubur lambuk.