RRIM Bangunan Warisan

Bangunan Rubber Research Institute of Malaysia (RRIM)November 2009 – Bangunan Rubber Research Institute of Malaysia (RRIM) telah diisytiharkan sebagai Bangunan Warisan. Dibawah Akta Warisan (Akta 645), Lembaga Getah Malaysia (LGM) telah diisytiharkan oleh Jabatan Warisan Negara. Dengan pengisytiharan tersebut, Bangunan RRIM akan menjadi salah satu bangunan warisan yang perlu dipelihara dan dihargai oleh generasi akan datang.

Bangunan Rubber Research Institute of Malaysia (RRIM)RRIM dan lembaganya ditubuhkan pada tahun 1925 untuk mengambil alih tugas penyelidikan dan penasihat teknikal dalam pengeluaran getah untuk seluruh Malaya. Sebelum itu, tugas ini telah dilakukan oleh Jabatan Pertanian, Selat Petempatan, Persekutuan Tanah Melayu dan organisasi penyelidikan daripada Rubber Growers 'Association dan badan-badan lain. Pada tahun 1937, RRIM beroperasi di 260 Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Sejak tahun 1998, RRIM bersama-sama dengan MRRDB dan MRELB disatukan dan dikenali sebagai Lembaga Getah Malaysia.

Sebuah plakat digantungkan di dinding RRIM, 260 Jalan Ampang, Kuala Lumpur sebagai tanda pengisytiharan. Bangunan ini menempatkan Unit Perkhidmatan Sokongan dan Unit Pencirian Bahan LGM.plakat