LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 Sep 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 93 1,362,466.10 38.11
8 - 14 hari 151 667,754.86 61.89
> 14 hari - - 0
JUMLAH 244 2,030,220.96 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - September 2015