LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 Sep 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 524 2,155,717.4 78.92
8 - 14 hari 140 2,903,171.34 21.08
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 664 5,058,888.74 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Sept 2014