LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

September 2009
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 364 2,745,080.70 43.91
8 - 14 hari 373 1,429,583.80 44.99
> 14 hari 92 319,771.93 11.10
JUMLAH 829 4,494,436.43 100.00