LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Okt 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 74 385,757.52 22.49
8 - 14 hari 243 817,403.72 73.86
> 14 hari 12 36,621.42 3.65
JUMLAH 329 1,239,782.66 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Oktober 2015