LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Okt 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 603 6,604,319.37 83.4
8 - 14 hari 120 2,470,623.49 16.60
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 723 9,074,942.86 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Okt 2014