LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Ogos 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 98 286,495.41 39.68
8 - 14 hari 149 616,888.74 60.32
> 14 hari - - 0
JUMLAH 247 903,384.15 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Julai 2015