LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Ogos 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 463 1,168,443.13 76.78
8 - 14 hari 140 4,574,958.04 23.22
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 603 5,743,401.17 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Ogos 2014