LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA



1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

Ogos 2010
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 793 6,000,059.96 74.32
8 - 14 hari 239 3,691,324.72 22.40
> 14 hari 35 90,120.36 3.28
JUMLAH 1,067 9,781,505.04 100.00