LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

Oktober 2009
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 589 2,567,072.66 74.56
8 - 14 hari 183 688,997.51 23.16
> 14 hari 18 177,893.67 2.28
JUMLAH 790 3,433,963.84 100.00