LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 Nov 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 37 266,419.53 10.42
8 - 14 hari 318 1,704,607.59 89.58
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 355 1,971,027.12 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - November 2015