LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 Nov 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 501 3,889,977.67 76.37
8 - 14 hari 155 678,200.49 23.63
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 656 4,568,178.16 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Nov 2014