LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Mei 2016
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 333 1,344,475.44 86.49
8 - 14 hari 52 3,096,353.22 13.51
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 385 4,440,828.66 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Mei 2016