LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Mei 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 543 4,808,116.16 79.50
8 - 14 hari 140 844,161.11 20.50
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 683 5,652,277.27 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Mei 2014