LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

Mei 2010
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 260 4,574,251.99 89.04
8 - 14 hari 26 2,557,807.20 8.90
> 14 hari 6 2,550.00 2.06
JUMLAH 292 7,134,609.19 100.00