LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Mei 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 43 2,447,451.04 17.77
8 - 14 hari 199 3,535,958.44 82.23
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 242 5,983,409.48 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - May 2015