LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Mac 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 442 6,611,123.00 68.95
8 - 14 hari 119 3,759,162.54 31.05
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 641 10,370,285.54 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - MAC 2014