LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Mac 2016
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 437 2,184,267.38 68.93
8 - 14 hari 197 712,512.10 31.07
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 634 2,896,779.48 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Mac 2016