LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Mac 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 238 16,610,943.86 68.99
8 - 14 hari 107 678,870.74 31.01
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 345 17,289,814.60 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR-Mac 2015