LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

Mach 2012
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 739 9,136,289.42 88.19
8 - 14 hari 99 898,242.81 11.81
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 838 10,034,532.23 100.00