LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

Mach 2011
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 888 4,720,684.35 96.1
8 - 14 hari 36 379,382.24 3.9
> 14 hari - - -
JUMLAH 924 5,100,066.59 100.00