LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 Jun 2016
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 417 1,011,255.3 72.77%
8 - 14 hari 156 1,052,808.3 27.73%
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 573 2,064,063.60 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Jun 2016