LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 Jun 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 22 7,721,667.61 16.67
8 - 14 hari 107 307,102.10 81.06
> 14 hari 3 5,957.20 2.27
JUMLAH 132 8,034,726.91 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Jun 2015