LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 Jun 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 292 15,503,429.32 48.26
8 - 14 hari 313 1,612,405.95 51.74
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 605 17,115,835.27 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Jun 2014