LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 15 July 2016
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 40 94,481.16 83.33%
8 - 14 hari 8 9,359.51 16.67%
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 48 103,840.67 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - July 2016