LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Julai 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 125 2,302,940.59 52.08
8 - 14 hari 115 1,120,752.19 47.92
> 14 hari - - 0
JUMLAH 240 3,423,692.78 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Julai 2015