LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Jul 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 598 4,004,092.96 90.20
8 - 14 hari 65 755,420.75 9.80
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 663 4,759,513.71 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Jul 2014