LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

Julai 2010
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 753 11,171,458.22 87.80
8 - 14 hari 97 1,645,056.06 11.31
> 14 hari 8 177,804.1 0.93
JUMLAH 858 12,994,318.4 100.00