LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Jan 2016
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 99 872,563.66 42.13
8 - 14 hari 136 1,055,769.50 57.87
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 235 1,928,333.16 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Januari 2016