LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Jan 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 225 10,489,707.49 47.84
8 - 14 hari 278 3,496,336.54 52.16
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 533 13,986,044.03 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Jan 2015