LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Jan 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 223 1,454,716.34 71.02
8 - 14 hari 91 2,875,754.58 28.98
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 314 4,330,470.92 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - JAN 2014