LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

Januari 2010
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 598 5,162,839.50 70.68
8 - 14 hari 190 3,915,599.97 22.46
> 14 hari 58 605,341.42 6.86
JUMLAH 846 9,683,780.89 100.00