LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 29 Feb 2016
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 125 1,501,873.93 78.13
8 - 14 hari 33 233,601.35 21.88
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 160 1,735,475.28 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Februari 2016