LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 28 Feb 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 331 609,907.05 70.73
8 - 14 hari 137 2,669,714.92 29.27
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 468 3,279,621.97 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR-Feb 2015