LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 28 Feb 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 255 2,252,992.47 73.91
8 - 14 hari 90 1,374,851.44 26.09
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 345 3,627,843.91 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - FEB 2014