LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 28 Feb 2013
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 465 179,453,585.12 64.05
8 - 14 hari 258 2,605,824.39 35.54
> 14 hari 3 10,876.80 0.41
JUMLAH 726 182,070,286.31 100.00