LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Dis 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 93 1,296,025.15 40.26
8 - 14 hari 138 477,569.13 59.74
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 231 1,773,594.28 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Disember 2015