LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 Disember 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 442 8,231,812.62 67.58
8 - 14 hari 212 3,293,957.01 32.42
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 654 11,525,769.63 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Disember 2014