LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 31 December 2013
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 731 6,764,782.33 92.53
8 - 14 hari 58 2,783,704.65 7.34
> 14 hari 1 189,520.00 0.13
JUMLAH 790 9,738,006.98 100.00