LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 April 2016
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 422 1,405,943.22 79.47
8 - 14 hari 109 698,855.09 20.53
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 531 2,104,798.31 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - Mac 2016