LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 April 2015
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 137 897,438.11 35.04
8 - 14 hari 254 1,351,337.80 64.96
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 391 2,248,775.91 100.00


CARTA BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR-April 2015