LAPORAN KEDUDUKAN PROSESAN BIL-BIL
LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)1. BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

Bilangan baucar bayaran yang telah diproses dan dibuat bayaran adalah seperti berikut:-

1 - 30 April 2014
Tempoh Bilangan baucar bayaran
yang telah dibayar
Amaun (RM) Peratusan bilangan baucer
yang telah dibayar (%)
1 - 7 hari 698 4,067,689.59 75.13
8 - 14 hari 231 1,491,589.79 24.87
> 14 hari 0 - 0.00
JUMLAH 929 5,559,279.38 100.00


BAUCER BAYARAN YANG TELAH DIBAYAR - April 2014