Piagam Pelanggan

 1. Menghasilkan dua inovasi setiap tahun untuk dimanfaatkan oleh industri getah
 2. Mengesyorkan satu teknologi untuk dikomersialkan setiap tahun
 3. Menganjur 30 kursus bagi melatih pegawai pengembangan dari agensi-agensi pelaksana dan bilangan peserta yang dilatih adalah 2000 orang
 4. Melaksanakan Program Khidmat Nasihat Industri kepada sekurang-kurangnya enam syarikat/ kilang pembuatan produk getah dalam setahun.
 5. Penganjuran sekurang-kurangnya satu persidangan/ seminar/bengkel getah setiap tahun
 6. Aduan dan Pertanyaan yang diterima dari pelanggan melalui Laman Sesawang LGM dijawab dalam tempoh
  • Akuan penerimaan dalam masa satu (1) hari
  • Maklum balas awal dalam masa lima (5) hari
  • Diselesaikan dalam masa 15 hari
 7. Sampel-sampel yang diuji diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan tertakluk kepada syarat-syarat sampel dan status peralatan:
  1. Sample rutin*– 14 hari bekerja
  2. Sample bukan rutin**- 21 hari bekerja atau mengikut keperluan ujian
   Nota:
   *Sampel rutin – sampel diterima tanpa perlu menunggu.
   **Sampel bukan rutin - sampel yang diterima dan perlu menunggu sampel lain siap, sampel yang memerlukan pelbagai analisa, sampel yang memerlukan pra-syarat khas atau jumlah sampel yang diterima melebihi kapasiti maksimum harian.
 8. Memproses pembaharuan lesen tidak lebih daripada 7 hari selepas permohonan lengkap diterima
 9. Meluluskan permohonan keahlian MRE dalam tempoh 10 hari bekerja
 10. Mengemaskini Laman Web
  • Pencapaian piagam pelanggan setiap suku tahun
  • Berita/aktiviti/peristiwa dalam masa lima (5) hari bekerja
 11. Menganjurkan misi teknikal sekurang-kurangnya dua kali setahun
 12. Harga getah peringkat ladang akan dipaparkan di laman sesawang LGM sebelum 2 petang setiap hari bekerja
 13. Harga Getah FOB harian LGM diterbitkan pada jam 12.00 tengah hari (harga rasmi) dan pada jam 5.00 petang (harga penutup)
 14. Statistik industri getah dikemaskini di laman sesawang LGM setiap suku tahun
 15. Laporan Tahunan akan diterbitkan pada suku tahun ketiga tahun berikutnya
 16. Malaysian Rubber Board Digest di terbitkan setiap bulan melalui laman sesawang LGM
 17. Journal of Rubber Research dan Malaysian Rubber Review diterbitkan setiap suku tahun
 18. MRB Rubber Technology Development (MRTD) dan Buletin Sains & Teknologi diterbitkan dua kali setahun
 19. Pembayaran bil kepada pembekal-pembekal perkhidmatan atau produk diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen (invois) yang lengkap
 20. Melaksanakan sekurang-kurangnya 90% daripada kursus dalaman yang dirancang setiap tahun berdasarkan Pelan Operasi Latihan/Takwim Latihan tahun semasa
 21. Memastikan semua kakitangan mendapat latihan sekurang-kurangnya 2 hari setahun

UTAMA          Soalan Lazim          Hak Cipta           Dasar Privasi & Keselamatan          Peta Laman          RSS Feed RSS Feed          Bantuan