Pesanan Ketua Pengarah

Datuk Dr Mohd Akbar Md Said, Ketua Pengarah LGMPekebun Kecil Getah Di Galakkan Untuk Membuat Tuntutan IPG

Harga komoditi getah telah mengalami tren penurunan mulai bulan Januari 2014 berikutan pertumbuhan ekonomi yang perlahan di negara-negara pengimport utama, seperti China dan Kesatuan Eropah. Harga purata Standard Malaysian Rubber (SMR) 20 FOB pada tahun 2015 berada di paras RM5.22 se kilogram (kg) berbanding RM5.53 se kg pada tahun 2014 dan RM7.74 se kg pada tahun 2013. Trend penurunan harga telah berlanjutan pada tahun 2016, di mana harga purata dari bulan Januari sehingga Februari adalah RM4.60 se kg. Penurunan harga getah ini telah memberikan kesan kepada pendapatan pekebun kecil yang menyumbang hampir 95% daripada jumlah pengeluaran getah asli negara.

Untuk mengurangkan beban ekonomi pekebun kecil serta memastikan pendapatan bulanan penoreh getah sentiasa berada di atas paras kemiskinan, Jemaah Menteri pada Oktober 2014 telah bersetuju untuk melaksanakan IPG bagi membantu pekebun kecil mulai Januari 2015 dengan Paras Harga Pengaktifan (PHP) SMR 20 FOB sebanyak RM4.60 se kg.

Bagaimanapun, setelah mengambil kira maklumbalas dan kajian semula Kementerian, penambahbaikan telah dilakukan terhadap PHP IPG pada Ogos 2015 dengan pemberian IPG akan dilaksanakan pada bulan semasa apabila purata harga getah SMR 20 FOB berada pada paras RM5.10 dan ke bawah atau harga peringkat ladang pada paras harga RM2.00 dan ke bawah mengikut wilayah pada bulan sebelumnya.

YAB Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan kerajaan amat prihatin kepada masalah dan kebajikan pekebun-pekebun kecil getah. Dengan itu, semasa pembentangan Bajet 2016 pada Oktober telah mengumumkan paras harga pengakitfan IPG dinaikkan ke paras harga SMR 20 FOB, RM5.50 se kg atau harga cuplump pada paras RM2.20 se kg mulai bulan Januari 2016.

Kadar insentif yang diluluskan pula adalah di antara RM0.10 sehingga RM1.45 se kg bagi cuplumps 50% Kandungan Getah Kering (KGK) dan maksima RM0.90 se kg lateks berdasarkan peratus KGK. Pemberian insentif ini juga akan melibatkan getah Unsmoked Sheet (USS). Pelaksanaan IPG akan membolehkan pekebun kecil getah meraih pendapatan minima sebanyak RM512 sehektar berdasarkan purata produktiviti cuplumps sebanyak 1,500 kg setahun.

4. Pelaksanaan IPG ini dapat memastikan:

  1. Pendapatan pekebun kecil tidak jatuh di bawah paras garis kemiskinan ketika harga getah rendah;
  2. Pekebun kecil akan terus menoreh getah. Daripada pemerhatian kita, sebahagian penoreh getah di negara ini telah meninggalkan kebun getah mereka dan melakukan aktiviti ekonomi lain yang memberikan pendapatan yang lebih lumayan semasa harga getah turun ke paras yang rendah;

IPG merupakan satu insentif yang diluluskan oleh kerajaan dengan peruntukan awal sebanyak RM100 juta dan LGM telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakanya di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Insentif ini bertujuan mengurangkan beban ekonomi dan memastikan pendapatan bulanan pekebun kecil sentiasa berada di atas paras kemiskinan di samping menggalakkan mereka untuk terus menoreh sewaktu harga rendah di pasaran. Dengan itu, pengeluaran domestik getah asli negara dapat dikekalkan bagi memastikan bekalan bahan mentah kepada industri barangan getah negara tidak terjejas.

Dengan itu, saya memohon pekebun kecil getah untuk membuat tuntutan IPG di pejabat LGM yang terdekat dengan membawa resit penjualan asal, borang tuntutan IPG dan kad PAT-G.

Terima kasih

Datuk Dr Mohd Akbar Md Said
Ketua Pengarah
Lembaga Getah Malaysia (MRB)


UTAMA          Soalan Lazim          Hak Cipta           Dasar Privasi & Keselamatan          Peta Laman          RSS Feed RSS Feed          Bantuan