Perutusan Ketua Pengarah

Ekonomi global mencatat pemulihan yang baik pada 2017 namun ketidaktentuan ekonomi dijangka kekal pada 2018. Prestasi dagangan industri getah mengagumkan pada tahun 2017 apabila eksport meningkat lebih daripada 30% pada RM32.3 bilion (tidak termasuk kayu getah). Keseluruhan jumlah eksport produk komoditi meningkat sebanyak 14.4% kepada RM140.3 bilion dan menyumbang 15% kepada eksport negara.

Director General's Message


Peningkatan dalam tren penggunaan getah dunia dan tempatan pada masa ini sangat baik untuk industri getah. Permintaan dunia untuk getah dijangka meningkat 3.9% / tahun menjelang 2019 (disebabkan peningkatan pembuatan tayar) dan di rantau Asia Pasifik, pertumbuhan permintaan global dijangka meningkat lebih dari 4%. Ini akan mencakupi 65.2% permintaan global menjelang tahun 2019 berbanding dengan 62.5% pada tahun 2014.

Pertumbuhan yang dijangkakan adalah dalam pembuatan di mana permintaan bagi aplikasi bukan tayar (automotif, perubatan, produk getah perindustrian) dijangka meningkat dan pasaran getah yang paling pesat berkembang - Indonesia, India, Thailand, China, pasaran terbesar dan dijangka mewakili lebih daripada 50% rantau Asia Pasifik.

Di peringkat domestik, Kerajaan semasa Ucapan Bajet 2017 telah mengumumkan Pembayaran Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) dengan jumlah RM200 sebulan pada bulan November dan Disember 2017 dan Januari 2018 untuk membantu 440,000 pekebun kecil dan penoreh getah di seluruh negara. Objektif bantuan ini adalah untuk memastikan kebajikan pekebun kecil dan penoreh getah dipelihara semasa musim tengkujuh. Peruntukan sebanyak RM261 juta akan diberikan untuk bantuan ini. Sehingga Disember 2017, sebanyak RM56,651,600 telah dibayar kepada 322,260 pekebun kecil dan penoreh getah.

Dalam melihat pencapaian yang telah dikecapi, tahun 2017 merupakan tahun yang baik bagi LGM. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua atas usaha cemerlang anda dalam mengatasi cabaran yang dihadapi oleh industri. LGM sentiasa bertanggungjawab dan bersedia untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan dan pemegang taruh LGM.

Terima kasih

YBhg. Dato' Dr Zairossani Mohd Nor
Ketua Pengarah
Lembaga Getah Malaysia


UTAMA          Soalan Lazim          Hak Cipta           Dasar Privasi & Keselamatan          Peta Laman          RSS Feed RSS Feed          Bantuan